تماس با ما

تماس با ما

جهت تماس با پشتیبانی با شماره 91090807-031 تماس حاصل فرمایید

یاران بهشت به دنبال ایجاد اشتغال پایدار است.

ما اعتقاد داریم بستر تجارت الکترونیک راهی مفید برای برون رفت از مشکلات حاشیه نشینی شهری ست.

فکر کنید.فقط کمی فکر کنید که خانواده ای در شهر یا روستا از طریق فروش تولیدات خود به درآمد ایده آل رسیده و حاصل دسترنجشان به راحتی در سراسر ایران و جهان به فروش برسد.

یاران بهشت حامی مددجویان بهزیستی و کمیته امداد است تا بتواند گامی بزرگ در تمکن مالی آن ها بردارد.

یاران بهشت می خواهد بهشت کوچک آنان را بسازد.

با یاران بهشت همراه و همگام باشید.تا روستایی را آباد و دلی را شاد و چشمانی را پر از امید ببینیم.

*
*
*