تاثیر مشاغل خانگی بر وضعیت زنان روستایی

شنبه, 18 آبان,1398

از قلب تا موفقیت باد رو به جلو حرکت کنیم.ایده ها کامل بیرون نمیان باید روی انها کار کرد. بخشی از سخنان مارک زاکربرگ هست که میگه ایده رو مرحله به مرحله با هدف گذاری درست باید تکمیلش کنیم. موفقیت در پس شکست هایی هست که آزادانه تجربش می کنیم. حس خوب ما درگرو تصمیم های خود ماست.

انصراف از نظر
نظرات
1398/08/18 22:00
Sample comment title

This is a sample comment...